İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ

İşyeri hekiminin ana işi reçete yazmak değil, çalışanların işe uygunluğunu denetleyip, onları meslek hastalıklarına karşı korumaktır. Yeri geldiğinde çalışanların bilgisayar başında oturmalarını bile düzeltmelidir.

işyeri hekimi, iş sağlığı

İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİNDE FARKIMIZ

 • Dokümantasyonumuz o kadar geniştir ki, daha önce hiç işyeri hekimliği yapmamış bir doktor bile Özden OSGB dokümantasyonu sayesinde kolaylıkla işyeri hekimliği yapabilir
 • İşyeri hekimlerimiz yaptıkları bütün işlemleri (doktor-hasta mahrumiyetini göz önünde bulundurarak) İSG yazılımız İSG Portal sistemine girer. Yani yapılan herşey kayıt altındadır. Kimin hangi işe uygun olduğunu sistemden görebilirsiniz.
 • Koordinatörlerimiz yılda en az 2 kere işyerlerini ziyaret ederek, iş sağlığı denetimleri yapar.
 • Düzenli olarak yaptığımız ve dışarıdan gelen eğitmenlerin verdiği eğitimlerle doktorlarımız sürekli olarak yeni gelişmeler hakkında bilgi edinir ve gerekirse bunları hizmet verdikleri şirketlerde uygular.

İŞYERİ HEKİMİ NE İŞ YAPAR?

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak
işyeri hekimi çalışma süresi

İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

İşyeri hekimi çalışma süresi, işyerinizin çalışan sayısı ve teklike sınıfıyla belirlenir. Buna göre:

 • Az Tehlikeli Sınıf: kişi başı 5 dakika
 • Tehlikeli Sınıf: kişi başı 10 dakika
 • Çok Tehlikeli Sınıf: kişi başı 15 dakika

İşyerinizde bulundurmakla yükümlü olduğunuz işyeri hekimi çalışma süresini hesaplama sayfasından öğrenebilirsiniz.

Hesapla

AKREDİTASYONLARIMIZ

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.