ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇİMİNİN ESASLARI

İSG kurulunda, çalışanların iş sağlığı önerilerini dile getirmek üzere bir veya daha fazla çalışan temsilcisi olmalıdır. Bu yazımızda çalışan temsilcisi seçimini inceledik.

Yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği

Yazan: Özgen Özden

Tarih: 10/03/2017

Kimler Çalışan Temsilcisi Olabilir?

Çalışan temsilcisi olabilmesi aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekiyor

  • İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması
  • En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması
  • En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması

Kaç Çalışan Temsilcisi Seçilmeli?

İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı ise şirketin toplam çalışan sayısına göre değişiyor olup aşağıdaki gibidir:

  • İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir
  • Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki
  • Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç
  • Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört
  • Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş
  • İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı

Seçim mi? Atama mı?

İş sağlığı ve güvenliği Yasası, çalışan temsilcisinin seçimle işbaşına getirileceği ama seçim yapılamayan durumlarda atama yapılabileceğini belirtiyor. Fakat hangi durumlarda seçim yapılamamış sayıldığı belirtilmiyordu. Bu tebliğ bu konuya açıklık getiriyor:

“İşyerinde yetkili sendika bulunmaması veya çalışanlar arasında aday olmaması durumunda işveren çalışanlar arasından gerekli niteliklere uygun çalışan bir kişiyi görevlendirir.”

Çalışan Temsilcisi Seçimi Nasıl Kayıt Altında Tutulacak?

Yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenmesi gerekiyor. Bu tutanakta işveren veya vekilinin ve seçimde görevlendirilen çalışanların imzası olması gerekiyor.

Çalışan Temsilcisinin Görev Süresi Nedir?

Seçimler 5 yılda bir tekrarlanır. Seçilen çalışan temsilcisinin görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple işten ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.