DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ZORUNLULUĞU

Diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) hizmeti almak zorunluluğu konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Bu yazımızda, değişiklikleri sizin için derledik.

işyeri hemşiresi - diğer sağlık personeli

Yazan: Özgen Özden

Tarih: 10/03/2017

11 Eylül 2014, 6552 Sayılı Kanun (Torba Kanun) ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve GüvenliğiKanununda bazı değişiklikleri yapıldı. Değişiklikleri aşağıda bulabilirsiniz:

1- Diğer Sağlık Personeli Zorunluluğu Kalktı mı?

Sadece 10′dan fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde bulundurma zorunluluğu getirildi. Diğer işyerlerinin sağlık personeli bulundurma yükümlülüğü şu anda kanunda yok ama ilgili yönetmelik henüz düzenlenmiş değil.

2- 10′dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık elemanı bulundurma yükümlülüğü kalktı mı?

10′dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde Bakanlıkça belirtilen eğitimleri tamamlamak kaydıyla işyerleri gerekli işlemleri kendileri yürütebilecek. (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç)

3- Görevlendirme süresinin (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık elemanının çalışma süresi) belirlenmesinde kullanılan çalışan sayısına, çıraklar ve stajerler dahil mi?

Hayır. Çalışan sayısının toplamına dahil değil.

4- 10′dan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde çalışanlar sağlık raporlarını nereden alacak?

Kendi aile hekimlerinden yada üniversiteler, devlet hastaneleri gibi kamu hizmet sunucularından alabilecekler. (İşyeri hekimi bulundurma yükümlülüğü olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışanların kamu hizmet sunucularından aldıkları Sağlık Raporları geçersiz)

İlgili Yönetmeliklerde değişiklikler oldukça sizleri bilgilendirilerek, alınacak yol üzerinde değerlendirme yapabileceğiz.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.