EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARI

Emzirme odası ve çocuk bakım yurdu zorunluluğunu ve isg açısından önemini sizin için blog yazımızda inceledik.

Yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği

Yazan: Özgen Özden

Tarih: 10/03/2017

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik gebe ve emziren kadınların çalışma şartlarını ve şirketlerdeki kadın çalışan sayısına göre belirlenen yükümlülüklerden bahsetmektedir. Birkaç soruyla yönetmeliği özetleyebiliriz:

1. Gebe çalışanlar gece çalıştırılabilirler mi?

Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.

2. Gebe çalışanlar günde en fazla kaç saat çalıştırılabilirler?

Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

3. Gebe çalışanlar periyodik kontrollere mesai saatinde gidebilir mi?

Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

4. Bu yönetmelikle hangi şirketlere Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurdu zorunluluğu geldi?

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

5. Kadın çalışan sayısı neye göre hesaplanıyor?

Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.

Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir.

6. Bu oda ve yurtlar diğer şirketlerlerle birlikte kullanılabilir mi veya şirketler bu yükümlüğünü bir yurtla anlaşarak yerine getirebilir mi?

İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

7. Çocuklar oda ve yurtlardan kaç yaşına kadar yararlanabilir?

Odalara 0-1 yaşındaki, yurtlara velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır.

8. Bu oda ve yurtlarda hangi çalışanların bulunması gerekiyor?

Oda ve yurtlarda yönetici, sağlık personeli ve de ayrıca bir personel bulunması gerekmektedir.

Yönetmeliğin tamamına Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik adresinden ulaşabilirsiniz.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.