Enerji Tasarrufu

Enerji Tasarrufu

Enerji Tasarrufu, daha az enerji tüketimi ile günlük yaşam gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak adına, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmaktır.

Teknolojik gelişmeler ve artan nüfus, enerji tüketimini hızla artırmaktadır. Bu artış;

 • Bilinçsiz tüketime
 • Doğal, tükenebilir enerji kaynaklarının büyük bir hızla tükenmesine,
 • Çevrenin kirlenmesine,
 • Enerji maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.

Enerji Tasarrufunun Önemi

 • Bireysel tüketimde, ev ekonomisine katkı, ekonomik koşulların iyileşmesi,
 • Sanayi için, maliyetlerde iyileşme, daha verimli üretim koşulları,
 • Ülkemiz açısından, refah düzeyinin daha az harcama ve maliyetlerle yükseltilebilmesidir.

Enerji Tasarrufunun Yolları

 • Hayatımızı kolaylaştıran, enerji ile çalışan araçların, daha az enerji ile aynı işlev ve yararı sağlayacak şekilde düzenlemesi,
 • Birey ve toplumların enerji tüketim alışkanlıklarının tasarruf odaklı olarak değiştirilmesi ve dönüştürülmesi.

Bireysel Enerji Tasarrufunun İlk Adımları:

Aydınlatma

 • Aydınlatma araçlarında, teni teknoloji LED gibi enerji tasarrufu sağlayan verimli seçenekler tercih edilmelidir.
 • Gün ışığından en üst düzeyde yararlanılması doğal aydınlatma için önemlidir.
 • Duvarların açık renklerde tercih edilmesi enerji tüketen aydınlatmalara ihtiyacı azaltacaktır.
 • Bina ortak alanları gibi kullanım alanlarında süresi ayarlanabilir sensörlü aydınlatmalar tercih edilmelidir.

Elektrikli Ev Aletleri

 • Ütü, fırın gibi kullanımı öncesi ısınma süresi olan ev aletlerinde ısınma sürelerinin iyi ayarlanması, aktif kullanım öncesi fazladan çalıştırılmaması tüketimi azaltacaktır.
 • Beyaz eşya seçiminde enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak maddi kazanımların yanında enerji tasarrufunda da önemli bir etkendir.
 • Buzdolabı gibi soğutma gereçleri ısı kaynaklarına yakın yerleştirilmemelidir.
 • Elektrikli süpürgelerin haznelerinin temiz tutulması ve filtre temizliği tüketimi azaltacaktır.

Yakıt ve Isınma

 • Binalarda uygulanacak ısı yalıtımı ile ısınma için harcanan enerjide büyük oranda tasarruf mümkündür.
 • Isınma sistemlerinin oda sıcaklığı ayarlanabilir şekilde tercih edilmesi hem termal konfor hem de enerji tasarrufu için önemlidir.
 • Yemeklerin pişirme sürelerinin iyi ayarlanması ve pişirme işlemi yapılmadığı anlarda ocakların kapalı olması yakıt tasarruf sağlayacaktır.

Tüm bunların yanında kamusal ve bireysel olarak tükenebilir enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda iklimin elverdiği yerlerde elektrik ve sıcak su ihtiyacı için güneş enerjisini kullanan sistemlerin kullanılması doğru olacaktır.

Ancak unutmamalıyız ki, yenilenebilir enerji, Enerji Tasarrufunun alternatifi değildir. Enerji Tasarrufu için öncelik enerji talebini düşürmektir.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.