İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN CEZAİ YAPTIRIMLARI

İSG Kanunu ağır ama olması gereken yükümlülüklerle hayatımıza girdi. Peki işverenler için iş sağlığı ve güvenliği kanununa uymamanın cezai yaptırımları nelerdir? Sizler için inceledik.

Yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği

Yazan: Özgen Özden

Tarih: 05/10/2012

Her İSG Uygunsuzluğana Ayrı Yaptırım

Aşağıda belirtilen cezalar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Kanunun’da yeralmakta olup, Özden OSGB tarafından derlenmiştir.

Kanunda belirtilen hiçbir yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde;50000 TL +(2000 TL x Çalışan sayısı) ceza uygulanır.Ayrıca uygunsuzluğun devam ettiği her ay 22000 TL ceza tekrarlanır.

  • Mesleki risklerin önlenmemesi: 2000 TL
  • Eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınmaması: 2000 TL
  • Organizasyonun yapılmaması: 2000 TL
  • Gerekli araç ve gereçlerin sağlanmaması: 2000 TL
  • Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmemesi: 2000 TL
  • Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmaması: 2000 TL
  • Işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlememek: 2000 TL
  • Işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlememek: 2000 TL
  • Uygunsuzlukların giderilmesini sağlamamak: 2000 TL
  • Iş güvenliği uzmanı bulundurmamak: