OSGB YÖNETMELİĞİ

OSGB Yönetmeliği olarak da bilinen "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğini" sizler için inceledik. İhtiyacınız olan bütün bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

osgb yönetmeliği

Yazan: Can Alpar

Tarih: 26/07/2017

OSGB YÖNETMELİĞİ NEDİR?

İSG dünyasında genel olarak OSGB Yönetmeliği olarak bilenen "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği" bir işverenlerin ve osgb'lerin isg görev ve sorumluluk kapsamlarını belirlemek üzere ilk olarak 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış bir yönetmeliktir. Günümüze kadar geçen sürede bu yönetmelikte birçok defa değişiklikler olmuştur. Yönetmeliğin en güncel haline OSGB Yönetmeliği linkinden ulaşabilirsiniz.

OSGB YÖNETMELİĞİNİN KAPSAMI NEDİR?

OSGB yönetmeliği hem isg faaliyetleri yürütmesi gereken işyerlerinin (işveren) hem de bu işyerlerine işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmetleri verecek olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin ( OSGB ) yükümlülüklerini detaylıca belirtir.

Buna göre işverenin isg ile ilgili sorumlulukları aşağıdaki ana başlıklara ayrılarak yönetmelikte tanımlanmıştır.

 • İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri
 • İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü
 • İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri
 • Çalışanların hak ve yükümlülükleri
 • Hizmetin çalışanlara ücretsiz verilmesi

OSGB KURULUM ŞARTLARI

Yönetmeliğin 3. bölümü isgb (işyeri sağlık ve güvenlik birimi) ve osgb kurulumu için gerekli şartları listeliyor. Bu yönetmeliği OSGB Yönetmeliği adıyla bilen ve kullanan birçok kişinin en çok dikkat ettiği bölüm burası. Burada kısaca bir ortak sağlık ve güvenlik birimi kurmak icin gereken nitelikler ve gereklilikler listelenmektedir.

OSGB kurmak için gereken fiziksel gereklilikler:

 • Minimum 10 metrekarelik muayene odası
 • Minimum 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odası
 • Minimum 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale odası
 • Minimum 12 metrekarelik bekleme yeri
 • Uygun büyüklükte bir arşiv odası (metrekare sınırı yok ancak kullanılabilir büyüklükte olmalı)
 • En az 1 tuvalet ve lavabo ( Bütün iş merkezinin kullandığı kat tuvaletleri osgb tuvaleti olarak kabul edilmiyor. OSGB'nin tuvalet ve lavabosu kapu kayıtlarındaki kullanım alanının içinde olmalıdır.)
 • OSGB'lerin zemin ve üstü katlarda bulunması gerekiyor. Bodrum katlarda kurulmasına izin verilmiyor.

OSGB'nin yetki belgesi alabilmesi için aşağıda belirtilen personellerle tam zamanlı iş sözleşmesi yapması gerekiyor.Bu personellerin hepsinin bakanlığın İSG Katip programına tanıtılması ve aralarından birinin OSGB mesul müdürü (Mesul müdürün sorumlulukları yönetmeliğin 6. bölümünde listelenmiştir.) olarak atanması gerekmektedir.

 • İşyeri Hekimi
 • Diğer Sağlık Personeli
 • İş Güvenliği Uzmanı

OSGB YÖNETMELİĞİNDEKİ DİĞER KONULAR

OSGB yönetmeliğinde açıklığa kavuşturulan diğer konular arasında başvuru işlemleri, başvuru sırasında istenen belgeler, yetki belgesi alana kadarki aşamalar ve yetki belgesinin iptalini gerektiren durumlar bulunmaktadır.


OSGB Yönetmeliği
İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.