OSGB'NİN AVANTAJLARI

2012 yılında yarı yarıya olan "OSGB hizmeti alma" ve "şirketin bünyesinde iş güvenliği uzmanı - işyeri hekimi bulundurma" oranı şu anda 1'e 9 civarında. Peki firmalar neden OSGB'leri bu kadar çok tercih ediyor?

osgb'nin avantajlari

Yazan: Can Alpar

Tarih: 04/08/2017


OSGB'nin Avantajı: Uzmanlık

Firma uzman ve hekimi kendi bünyesinde bulundurursa uzman ve hekimi de denetleyecek bir sistem kurulması gerekir. Bu sistemi kurabilmek ise başlı başına bir uzmanlık gerektirir. Bu denetim mekanizmasının kurulmaması halinde firma'nın eksikliklerini öğrenmesi ancak bir İSG teftişinde veya iş kazası sonrası mümkün olur.

OSGB'ler sürekli olarak iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü tarafından online veya yerinde denetimlere tabi tutulur. İşini kitabına uygun yapmayan firmalara belli cezalar verilir ve 5 yıl içinde belirli bir ceza puanına ulaşan OSGB'ler kapatılır ve kurucularının yeni bir OSGB kurması yasaklanır. Bu da doğal olarak hayatta kalmak isteyen her OSGB'nin işine önem vermesini bir zorunluluk haline getirir.

Kısacası bir işletme OSGB'den hizmet alıyorsa, ortak sağlık ve güvenlik biriminin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyan iç denetim sistemi ile birlikte hizmet alıyordur. Ancak uzman ve hekimin kendi kadrosunda bulunduruyorsa bu denetim mekanizması kendisi tarafından kurulmalıdır.

Bir de işin ceza boyutu var. Firma uzman veya hekimin firmaya bildirmesi gereken ancak bildirmediği bir eksiklikten dolayı ceza alıyorsa veya kaza yaşanıyorsa bunun sorumluluğu kimdedir? Ceza'yı kim karşılayacaktır?

  • -OSGB'den hizmet alıyorsa, cezayı rücu edebilir.
  • -Kendi bünyesindeki uzman - hekimden hizmet alıyorsa rücu edemez.

OSGB'nin Avantajı: Esneklik

İSG hizmetini bir ortak sağlık ve güvenlik biriminden alan firmaların avantajlarından biri de istedikleri zaman iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sürelerinde değişiklik yapabilmeleri ve gerekirse personel değiştirebilmeleridir. Personel değişikliği endüstri körlüğünü yenmek için yapılması elzem aktivitelerden biridir. Ayrıca şirketin kadrosunda bulunan bir işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanıyla olan iş ilişkisinin sonlandırılması düşünüldüğünde, firmaya çok fazla maaliyet getirecek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi yasal zorunluluklar doğacaktır. Hizmet olarak dışardan alınan isg faaliyetlerinde ise şirkete bu ve benzeri yükümlülükler doğmaz.

Dış Kaynak Kullanımı

Bir şirketin sadece uzmanlık alanını yapması ve ana işin yapılabilmesi için gerekli diğer işleri ( muhasebe, iş sağlığı ve güvenliği, hukuk) uzmanlarına bırakması özellikle kobilerin kendi işlerine odaklanarak işlerini büyütmeleri için son derece gereklidir. Kimse - hiçbir şirket her işte mükemmel olamaz ama herkes kendi işine odaklanarak en iyiye ulaşabilir. Sizde özellikle bizim alanımız olan İSG'de dış kaynak kullanımını ( outsource ) tercih edin, rahat edin.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.