PANDEMİ ACİL DURUM PLANI

Corona virüsü salgınıyla birlikte şirketlerin pandemi acil durum planı ihtiyaçları su yüzüne çıktı.

Corona Virüsü

Yazan: Özgen Özden

Tarih: 12/03/2020

Pandemi Ne Demek?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tanımlamasına göre bir pandemik ancak aşağıdaki Üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:

 • Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı
 • Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması
 • Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması

Pandemi Acil Durum Planı Nedir?

Bildiğiniz üzere, 18.06.2013 Tarih, 28681 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” yürürlükte bulunmaktadır.

Bu yönetmeliği 5. Maddesi, işverenlerin acil durumlara ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Bu maddeye göre işverenlerin yükümlülükler şunlardır:

 • Acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirlemek
 • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak
 • Acil durum planların hazırlanması ve tatbikatlarının yapılmasını sağlamak
 • Eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirme ve her zaman hazır bulunmalarını sağlamak
 • İşyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak

Dolayısıyla işverenlerin “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” Madde 7 ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurular gereği yangın deprem gibi konularda olduğu gibi bulaşıcı hastalıklarda da “Bulaşıcı Hastalıklar Acil Durum Planı” hazırlaması gerekmektedir.

Bulaşıcı Hastalıklar Acil Durum Planında aşağıdaki konular yer almalıdır:

 1. Eğitimlerin düzenlenmesi, ekiplerin oluşturulması, gerekli tıbbi ekipmanların temini, virüslü bir çalışana yapılabilecek işleri yapabilecek bir sorumlunun belirlenmesi.
 2. Neler yapılabileceği konusunda toplantılar yapılarak değerlendirme yapılması.
 3. Tüm çalışanların hijyen ve virüsten korunma konusunda eğitilmesi.
 4. Hijyen konusunda tüm ekipmanların bulundurulması ve kullanılması konularında eğitilmeleri, kişisel koruyucuların temin edilmesi.
 5. Hastalıklı kişinin tespiti durumunda ne gibi yolların izlenmesi.
 6. Virüs bulaşan kişilere müdahale edecek ekiplerin (kişilerin) belirlenmesi, koordinasyon konusunda bilgilendirilmesi.
 7. Misafirlerin ve müşterilerin korunmaları konusunda gerekli tedbirlerin belirlenmesi.
 8. Acil Telefonların çalışanlarca bilinmesinin sağlanması.
 9. Acil durum personel telefonlarının tespiti.
 10. Acil Müdahale ekiplerinin oluşturulması.
 11. Kritik noktalardaki personel ve yedekleri listesinin oluşturulması.
İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.