RİSK ANALİZİ HANGİ DURUMLARDA YENİLENİR?

Risk analizi belli aralıklarla baştan yapılması gereken bir işlemdir. Ancak bazı durumlarda süre beklenmeden tekrar yapılması gerekir. Sizin için risk değerlendirmesinin yenilenme sebeplerini yazdık.

Yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği

Yazan: Özgen Özden

Tarih: 09/04/2012

Normal Şartlarda Risk Analizi Geçerlilik Süreleri

Yasa gereği, işyeri için yapılan risk değerlendirmesi, tehlike sınıfına göre aşağıda belirtilen sürelerde yenilenmelidir

  • çok tehlikeli işyerlerinde 2 yıl
  • tehlikeli işyerlerinde 4 yıl
  • az tehlikeli işyerlerinde 6 yıl

Risk Analizinin Yenilenmesini Gerektiren Özel Durumlar

Aşağıda belirtilen durumlardan doğabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir kısmını etkilemesi göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmelidir.

  • a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
  • b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması
  • c) Üretim yönteminde değişiklikler olması
  • d) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olayının meydana gelmesi
  • e) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
  • f) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi
  • g) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

İsteğe Bağlı Yenileme

Risk Değerlendirmesinin yenilenmesini gerektiren koşullar yukarıda belirtilmiştir. Ancak İSG bilinci oturmuş, iş sağlığı ve güvenliği zorunluluktan değil, gerçekten gerekli olduğu için yapan birçok firma, risk analizini yılda bir, bazı firmalar ise çok daha kısa aralıklarla yapmaktadır. Özellikle üretim yapılan ve iş ortamı sabit bir düzen içinde ilerlemeyen tersane, inşaat gibi sektörlerde risk değerlendirmesi aylık olarak bile yapılabilir.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.