TERMAL KONFOR HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

İşyerinizdeki Termal Konfor ortamı hakkında sıkça sorulan sorular ve cevaplarını bu blog yazımızda bulabilirsiniz.

Termal Konfor

Yazan: Özgen Özden

Tarih: 11/05/2017

İşyerindeki Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olmalıdır?

Mevzuat, asgari veya azami bir sıcaklık belirtmiyor ancak çalışma ortamındaki sıcaklık en az:

 • 16° C veya
 • Çalışma ağır fiziksel aktivite gerektiriyorsa 13° C

Örneğin dökümhanelerde veya fırınlarda bulunan yüksek ısı nedeniyle anlamlı bir maksimum sıcaklık değeri verilemez. Bu gibi ortamlarda da, uygun koşulların sağlanması şartıyla, güvenle çalışmak mümkündür. Hava sıcaklığı dışındaki ışıma sıcaklığı, nem ve hava hızı faktörleri daha belirgin hale gelirken, bu faktörler aralarıındaki etkileşim yükselen sıcaklık ile daha karmaşık hale gelir.

Mevzuat, bir sıcaklık değeri vermemekle birlikte, çalışma saatleri boyunca tüm işyerlerindeki sıcaklığın makul bir seviyede tutulmasını öngörür.

Bahsettiğimiz bu koşullar sadece çalışanlar için geçerlidir. Bir alışveriş merkezindeki veya sinemadaki müşterilerin sıcaklık şikayetlerini gidermek için kullanılmaz.

Makul Bir Çalışma Sıcaklığı Nedir?

Bir işyeri için makul bir sıcaklık, işin yapılması için gereken aktivite miktarına ve işyerinin çevresel koşullarına bağlıdır. Bir işyerinde makul bir sıcaklığın olup olmadığını öğrenmek için Termal Konfor ölçümü yapmalıyız. Termal konfor ölçümünde, yapılan işten, çalışanın işi yaparken nasıl bir giysi giydiğine kadar bir çok faktör göz önünde bulundurularak en doğru sonuca ulaşılır.


Termal Konfor Ölçümü Nedir? Nasıl Yapılır?

Sıcaklık Konusunda Şikayetler Arttıysa Ne Yapılmalı?

Çok sayıda çalışan, termal rahatsızlıktan şikayet ediyorsa, işvereniniz bir risk analizi yapmalı ve değerlendirme sonucunda hareket etmelidir. Risk değerlendirmesi sonucunda termal konfor ölçümü yapma kararı alınabileceği gibi başka operasyonel kararlar da alınabilir.


Termal konfor neden önemlidir?

Çalışanlar arasında farklı termal konfor düzeyleri olması termal konfor ölçümü yapılması gerektiğinin bir işaretidir.

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımında Termal Konfor

Kişisel koruyucu donanımın (KKD) gerekli olduğu işlerde, ağırlıklarından dolayı KKDler ısı stresine ve terin ciltten buharlaşmasının önlemesine neden olabilir. Bu durumlarda aşağıdakileri yapmalısınız:

 • İşin daha yavaş bir yoğunlukta gerçekleşmesini sağlamak
 • Sıcak ortamdaki çalışanların döngülerini arttırmak
 • Sıcak ortama tekrar girişten önce çalışanlara daha fazla dinlenme süresi vermek
 • Tekrar girişten önce KKD’kerin kurutulabileceği bir altyapı sağlamak
 • Sıcak ortamda yapılacak işi günün nispeten serin zamanlarına denk getirmek
 • Çalışan geri bildirimlerini kullaranarak, risk analizinizi düzenli olarak yenilemek
 • Yeni KKDlerin daha hafif olabileceğini düşünerek, kullanılan KKDleri yeniden değerlendirmek ve gerekirse değiştirmek

Çalışanların KKD Kullanmaları Gerekiyorsa Termal Konforu Nasıl Arttırabiliriz?

KKDler çalışanları, güvenlik ve sağlık risklerinden korumak için tasarlanmıştır ve her zaman son bir çare olarak düşünülmelidir. Çalışanlar, duruma göre gereğinden fazla KKD kullanıyor olabilir, bu nedenle KKD kullanım nedenlerini tekrar kontrol etmeniz gerekebilir.

Örneğin:

 • Çalışanlar, daha az KKD kullanarak ihtiyaç duyulan korumaya sahip olabilir?
 • Alınabilecek diğer önlemler KKD ihtiyacını azaltabilir/ortadan kaldırabilir mi?
 • Yapılan iş otomatize edilebilir mi?

Neden Termal Konfor Ölçümleri İçin Özden OSGB & Ölçüm Laboratuvarı İle Çalışmalısınız?

3000’den fazla OSGB’nin olduğu ülkemizde, aynı zamanda iş hijyeni laboratuvarı olarak yetkilendirilmiş tek OSGB olan Özden OSGB ve Ölçüm laboratuvarı olarak, 1985’ten bu yana iş sağlığı ve güvenliği sektörünün içinde bulunuyoruz. OSGB hizmetlerimiz dışında gaz ölçümü, aydınlatma ölçümü, termal konfor ölçümü, titreşim ölçümü ve daha birçok iş hijyeni ölçümünde az sayıda akredite firmalardan biri olarak hizmet veriyoruz. %100 müşteri memnuniyeti felsefesiyle her yaptığımız işe, müşterimize nasıl destek olabilir ve nasıl değer katabiliriz bakış açısıyla yaklaşıyoruz.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.