İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ YETERLİLİK BELGESİ

İSG ortam ölçümlerinin (aydınlatma, toz, vs. ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetki verdiği bir deney laboratuvarı tarafından yapılması gerekiyor. Özden OSGB yetki belgesi bu sayfada.

Deney Laboratuvarı Akreditasyonu

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Nedir?

İSG mevzuatı gereği isg ortam ölçümlerini (iş hijyeni ölçümlerini) yapabilmek için Türkak Deney Laboratuvarı Akreditasyonu tek başına yeterli olmayıp bu akreditasyonun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kabul görmesi gerekmektedir. Özden OSGB ve Ölçüm Labotaruvarı olarak, ÇSGB tarafından yeterliliğimiz 2016 yılında tanınmış ve buradaki İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ YETERLİLİK BELGESİ, iş sağlığı ve güvenliği genel müdürü Kasım Özer tarafından, tarafımıza takdim edilmiştir.

İş Hijyeni Nedir?

İş hijyeni, çalışanların işyeri ortamında sağlıklarını etkileyebilecek etkenlerin oluşturduğu konuşullardır. Örnek vermek gerekirse, işyerindeki aydınlatma yetersizliği çalışanların gözlerine zarar verebileceği için, sağlıkları tehlike altına girer. Dolayısıyla bu konu iş güvenliğinin değil iş sağlığının alanına girer.


İndir
İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.