PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

Patlamadan korunma dokümanı, olası patlamaların önlenmesi amacıyla hazırlanan, teknik ve organizasyonel çalışmaları içeren dokümandır.

işyeri tehlikeleri
İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunması amacıyla Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır. Bu doküman hazırlanırken aşağıdakiler amaçlanır.
  • Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
  • Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek
  • Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler almak
  • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol etmek
  • Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yapmak
  • Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına almak
İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.