SİVİL SAVUNMA PLANI

Belli bir büyüklüğün üzerindeki bütün işletmelerin sivil savunma planı hazırlama zorunluluğu bulunuyor. Bu raporu Özden OSGB'den hizmet alarak hazırlatabilirsiniz.

Sivil Savunma Planı

Hangi İşletmeler Sivil Savunma Planı Hazırlamakla Yükümlüdür?

Hassas bölgeler içinde yer alıp, yıllık ortalama personel mevcudu 100’den fazla olan ve hassasiyeti kabul edilmiş olan resmi ve özel bütün teşekkül, fabrika, müessese, imalathane, atölye, okul, üniversite, yurt, pansiyon, 100 den fazla yataklı hastane ve oteller ve benzeri toplu çalışma ve işyerlerinin sivil savunma planı hazırlaması gerekiyor.

Sivil Savunma Planı Nasıl ve Neye Göre Hazırlanır?

Sivil Savunma Planları’nın, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı ‘Daire ve Müesseseler İçi Sivil Savunma İşleri Kılavuzu’na göre hazırlanması istenmektedir. Plan örneği ve ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz. AFAD Daire Başkanlığı ve İstanbul AFAD ile yapılan görüşmeler neticesinde bu planın, müesseselerin güvenlik birimleri ile beraber varsa bina yönetimi tarafından hazırlaması gerekmektedir.

Neden Özden OSGB?

Sivil Savunma Planının, bina yapısı, sığınak, ekipman vb konularda yeterli bilgiye sahip (Teknik Ekip vb.) kişiler tarafından hazırlanması önerilir. Bu planı dışarıdan danışmanlık hizmeti alarak hazırlamak istemeniz durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İş Güvenliği Şakaya Gelmez
Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Türkiye'nin en başarılı OSGB'siyle çalışın.